28 Şubat 2013 Perşembe

YATSI NAMAZINI GECİKTİRMEK
Hadîs-i Şerîf,:  “Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) yatsıdan önce uyumaktan, yatsıdan sonra da (boş ve faydasız) konuşmaktan hoşlanmazdı.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)
Hicrî: 18 Rebîulahır 1434   •Fazilet Takvim


YATSI NAMAZINI GECİKTİRMEK


İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular:
Yatsı namazını, gecenin yarısından sonraya bırakmak ve bunu yaparken de teheccüd namazına vesile kılmak gerçekten çok büyük yanlıştır.
Zira yatsı namazını bu vakitte kılmak, Hanefî âlimlerine göre (Allah onlardan razı olsun) mekruhtur. Mekruh ile harama yakın olanı, tahrîmen mekruhu kast ettikleri açıktır.
Zira Hanefî âlimleri yatsı namazını gece yarısına kadar kılmayı mübah görmüşler, gece yarısından sonra kılmanın da (tahrimen) mekruh olduğunu söylemişlerdir. Mübâh’ın mukabili olan mekruh da tahrîmen mekruhtur.

Şâfiîlere göre bu vakitte yatsı namazını kılmak asla câiz değildir.
Bunu, teheccüd namazına kalkmak ve bu vakitte manevi zevklerin ve cemiyetin husûlüne vâsıta olması için yapmak gerçekten çok büyük yanlıştır. Bunlar için, sadece vitir namazını bırakmak yeterlidir.
Hatta bu, müstehaptır. Böylece hem vitir namazı müstehab bir vakitte eda edilmiş, hem de teheccüd namazı ve manen uyanık olma maksadı yerine getirilmiş olur… (Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbâni 1/29)


ARŞIN GÖLGESİNE İLK GİRENLER

Resûlullâh sallallâhü aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular: “Ey Ashâbım!
Kıyâmet günü Allâhü Teâlâ'nın Arş-ı A’zam’ının gölgesi altında ilk alınacak olanlar kimlerdir, biliyor musunuz?”
Ashâb-ı Kirâm aleyhimü'r-rıdvân Hazretleri:
“Allâh ve Resûlü en iyi bilir” dediler.
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle beyân buyurdular:
“Onlar kendilerine hak geldiği zaman kabûl ederler,
Kendilerinden hak sual olunduğu zaman hakikati cömertçe söylerler ve;
İnsanlar arasında kendileri için hükmettikleri gibi hüküm verirler.” 
Hicrî: 18 Rebîulahır 1434   •Fazilet Takvim


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder