4 Şubat 2013 Pazartesi

HZ. ÂDEM ALEYHİSSELÂM
Hadîs-i Şerîf: “Peygamberlerin evveli Âdem (aleyhisselâm), âhiri de Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)’dir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)
Hicrî: 23 Rebîulevvel 1434   •Fazilet Takvim


HZ. ÂDEM ALEYHİSSELÂM


Bütün insanların babası ve ilk peygamberi Âdem aleyhisselâmdır. Allâhü Teâlâ Hazretleri bu âlemi yoktan var etmiş, birçok zamanlar geçtikten sonra da yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak üzere Hz. Âdem’in cesedini topraktan yaratıp ona ruh vermiş, ilim ile imtiyazlı kılmış ve ona eş olmak için de Hz. Havva’yı yaratmıştır.

Bütün melekler, Allâhü Teâlâ’nın emriyle Hz. Âdem’e secde ettiler. Yalnız meleklerin arasında yaşayan ve esasen cinlerden olan İblis; şeytan, kibirlenip Âdem’den daha hayırlı olduğunu iddia ederek secde etmemiş, melekler arasından kovulmuştur.

Allâhü Teâlâ, Hz. Âdem ile Hz. Havva’ya cennette bulunan bir ağacın meyvesini yememelerini emretmişti. Şeytan, bir yolunu bularak bunlara vesvese vermiş, “Bu meyveden yerseniz cennette ebedî olarak kalırsınız!” diye yalan yere yemin edince Hz. Âdem ile Havva, Allâhü Teâlâ’nın ‘yemeyiniz’ emrini unutarak o meyveden yemişler, bunun üzerine cennetten yeryüzüne indirilmişlerdir. Hz. Âdem aleyhisselâm Serendip adasına, Hz. Havva da Cidde’ye indirilmiş, bilâhare Mekke-i Mükerreme civarında Müzdelife denilen yerde buluşmuşlardır.

Hz. Âdem ile Havva derhal pişmân olup tevbe ve istiğfar ettiler. Hak Teâlâ tevbelerini kabul etti. Hz. Âdem'i kendi nesline peygamber tâyin etti ve kendisine 10 sahîfelik bir kitap ihsan buyurdu.

Hz. Âdem aleyhisselâm bin sene veya dokuz yüz otuz sene yaşamış, vefat edince Serendip adasında veya Mekke-i Mükerreme’de Ebû Kubeys dağında defnedilmiştir.

ATALAR SÖZÜ:

• Korkak bezirgan ne kâr eder, ne ziyan.
 
• Kul sıkılmayınca Hızır yetişmez.
 
• Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Hicrî: 23 Rebîulevvel 1434   •Fazilet TakvimHiç yorum yok:

Yorum Gönder