6 Şubat 2013 Çarşamba

FANİ DÜNYA
Ayeti Kerime meali:   “Allâh’a ve âhiret gününe ümid besleyip de Allâh’ı çok zikreyleyen kimseler için muhakkak ki size Resûlullah’da (yalnız sözleriyle değil bütün fiil ve hallerinde) pek güzel bir örnek vardır.” (Ahzab Sûresi, âyet 21)
Hicrî: 25 Rebîulevvel 1434   •Fazilet Takvim


FANİ DÜNYA

Yalancı dünyâya aldanma yâ hû,
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez.
İki kapılı bir virânedir bu,
Bunda konan göçer, mihmân eğlenmez.

Bakma bunun karasına ağına,
Gönül verme bostanına bağına,
Benzer hemân oğlan oyuncağına,
Bunda aklı olan insan eğlenmez.

Doğrusuna gidegör bu yolların
Geçegör sarpını yüce bellerin,
Dünyâ zindânıdır mü’min kulların,
Zindanda olan kul âsân eğlenmez.

Ömür tamam olup defter dürülür,
Sırat köprüsü ve mîzân kurulur,
Hakkın dergâhına kullar derilür,
Buyruğu tutulur fermân eğlenmez.

Hüdâyî n´oldu bu denlü peygamber,
Ebû Bekr u Ömer, Osman u Haydar,
Hani Habîbullah Sıddîk-ı Ekber,
Bunda gelen gider bir cân eğlenmez.
(Azîz Mahmûd Hüdâî k.s.)

HZ. EBÛ BEKİR’İN TEVAZUU

Hz. Ömer, Medine’nin kenar mahallesinde oturan, yaşlı ve a’mâ bir kadının, su ve yiyeceğini vermek ve ihtiyaçlarını gidermek için yanına gitmeyi âdet hâline getirmiş idi. Her ne zaman o yaşlı kadının yanına gelse, başka birisinin kendisinden önce davranıp, bütün ihtiyaçlarını karşıladığını görürdü.

Defalarca böyle olunca Hz. Ömer bu gelenin kim olduğunu tesbit için takip etmeye başladı. Bir de ne görsün o gelen kişi, zamanın halifesi Hz. Ebû Bekir’dir. Hz. Ömer “Vallahi, demek ki o kişi sensin ha!” dedi.
Hicrî: 25 Rebîulevvel 1434   •Fazilet Takvim


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder