27 Ocak 2018 Cumartesi

İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEKقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْلَفُ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ. (ك)
رسول الله أفندمز محمد مصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بيوردولر   ."   محقق مؤمن ( إنسانلر ايله ) اؤلفت أدر ( اي كجنر ) و كندسيله ده إي كجنلر . اؤلفت أتمين و كندسيله اؤلفت اولنمايان كمسده خير يوقدر ."
Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Muhakkak mü’min, (insanlar ile) ülfet eder (iyi geçinir) ve kendisiyle de iyi geçinilir. Ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet olunmayan kimsede hayır yoktur.” 
(Hâkim, el-Müstedrek)
Hicrî:   18  Rebîulâhir  1439  Fazilet Takvimi 

İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK

 
Mü’minler birbirleriyle iyi geçinmeli, güzel sözlerle konuşmalı ve birbirlerine merhamet edip yardımda bulunmalıdır. Allâhü Teâlâ, kullarının birbirlerine göstermeleri lâzım olan şefkat ve ülfeti âyet-i kerîmelerde şöyle beyan buyurmuştur (meâlen): “O takvâ sâhipleri ki bollukta ve darlıkta infak ederler ve öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affedicidirler. Allah da muhsinleri (güzel davrananları) sever.” (Âl-i İmran Sûresi, âyet 134); “Eğer iyilik yaparsanız kendinize iyilik etmiş olursunuz, yok eğer kötülük yaparsanız o da kendinizedir.” (İsrâ Sûresi, âyet 7)
Bir hadîs-i kudsîde de şöyle buyurulmuştur: “Ey Âdemoğlu! Siz ancak size ihsan edene verir, size gelene gider, sizinle konuşanla konuşur, size yedirene yedirir ve size ikram edene ikram edersiniz. (Bunları böyle yapmakta) hiç kimsenin diğerine üstünlüğü yoktur. Muhakkak fazîlet, kendisine kötülük edene iyilik yapan, kendisiyle alâkayı kesene giden, dargın duranla yakınlık kurup konuşan, yedirmeyene yediren ve ikram etmeyene ikram eden kimse içindir.
Öyleyse siz onları affedin, dediklerine bakıp dövüşmeye kalkmayın ve mütevâzı olun, insanların ayıplarını örtün ve onlara karşı merhametli olun ki merhamet olunasınız.
”Hazret-i Habîb-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) ümmetine ve ashâbına şefkatle, yumuşaklıkla güzel geçinmenin yollarını anlatarak bunun fazîletlerini ve faydalarını bazı hadîs-i şerîflerinde şöyle beyan buyurmuştur:
“Rahman olan Allah, merhamet edenlere rahmet eder. Siz yeryüzünde yaşayanlara merhamet ediniz ki göklerde olanlar (ı yaratan Allah) da size rahmet etsin.”
“Sizden küçüklere merhamet ediniz ki, sizden büyükler de size merhamet etsin.”
“Mü’minler birbirlerine hayrı tavsiye edip iyilikle nasîhat etmelidirler. Birbirlerine merhamet edip yardımlaşmalıdırlar. Din kardeşinin dertlerini dinleyip üzüntülerini gidermelidir. Nasıl ki bedenin bir uzvu rahatsız olduğunda vücûdun bütün âzâları, rahatsız olan uzuv iyileşinceye kadar aynı acıyı hisseder, mü’minler de böyle olmalıdırlar.”
Hicrî:   18  Rebîulâhir  1439  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder