16 Şubat 2018 Cuma

Ashâb-I Bedir.....Sâbit bin Akram


 
 
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ. (طب)
رسول الله أفندمز محمد مصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بيوردولر   ."   بَوِلْدن قاجننز زيرى قولون قبرده إلك حسابه جكله جكى شى بولى در ."
Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Bevilden kaçınınız. Zîrâ kulun kabirde ilk hesâba çekileceği şey bevildir.” 
(Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)
Hicrî:   30  Cemaziyelevvel  1439  Fazilet Takvimi 

Ashâb-I Bedir.....Sâbit bin Akram

 
Sâbit bin Akram el-Belevî (radıyallâhü anh) Ensâr’dan ve Evs kabîlesindendir. Bedir gazâsında ve diğer bütün gazâlarda Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) yanında bulunmuştur.
Mûte gazâsında, ordu kumandanı Câfer-i Tayyâr Hazretleri şehîd düşünce sancağı Abdullah bin Revâha (radıyallâhü anh) almış, onun da şehîd düşmesi üzerine sancağı Hazret-i Sâbit’e (radıyallâhü anh) vermişler, o da Müslümanların sancağını alarak Hâlid bin Velîd’e teslîm etmiş ve “Sen muhârebe fennini benden daha iyi bilirsin” demiştir.
Ebû Hüreyre (radıyallâhü anh) Hazretleri anlattı: Mûte’de bulundum. Sâbit bin Akram bana dedi ki:
“Ey Ebû Hüreyre! Sen bizimle Bedir’de bulunmadın. Biz orada çokluğumuz sebebiyle muzaffer olmamıştık. Azlığımıza rağmen ancak Allâh’ın yardımıyla gâlip gelmiştik.”
Hazret-i Ebûbekr’in halîfeliği zamanında ve hicretin 11. senesinde dinden dönenlerle yapılan savaşların birinde Tuleyha bin Huveylid-i Esedî tarafından şehîd edilmiştir. (Radıyallâhü anh) (Üsdü’l-Gâbe, Esmâ-i Ashâb-ı Bedir)
 
CEMÂZİYELÂHİR AYI İCTİM‘I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
Hicrî-Kamerî 1439 yılı Cemâziyelâhir ayı ictimâ‘ı, 16 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 00.05’dir.
Ru’yet ise 16 Şubat Cuma Türkiye saati ile 16.35’dir.
Hilâl’in görüldüğü yerler: Türkiye, Almanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Moritanya, Güney Afrika, Kamerun, Zambiya, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Surinam.
Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 17 Şubat Cumartesi günü de Cemâziyelâhir ayının 1. günüdür.
Hicrî:   30  Cemaziyelevvel  1439  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder