15 Şubat 2018 Perşembe

HACDA ATILAN TAŞLARIN FAZÎLETİعَنْ أَبُو بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اِعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. (م)
أبو بَرْزَ دن ( رضى الله عنه )  شويله روايت اولنمش در  :"  رسول الله أفندمزه (  صلى الله عليه وسلم )  : يانبى الله بانه كندسيله فايدالاناجغم برشى أؤكرت سَنز  ده ديم . شويله بيوردولر : مسلمانلريك يولندان ( اونلره ) أزيت ورن شئ قالدر ."
Ebû Berze’den (radıyallâhü anh) şöyle rivâyet olunmuştur: “Resûlullâh Efendimize (sallallâhü aleyhi ve sellem): ‘Yâ Nebiyyallah, bana kendisiyle faydalanacağım bir şey öğretseniz.’ dedim. Şöyle buyurdular: ‘Müslümanların yolundan (onlara) eziyet veren şeyi kaldır.” 
(Sahîh-i Müslim)
Hicrî:   29  Cemaziyelevvel  1439  Fazilet Takvimi 

HACDA ATILAN TAŞLARIN FAZÎLETİ

 
Haccın vâciplerinden birisi şeytan taşlamaktır. Mina’da şeytan taşlamak için üç yer vardır. Bu yerlere cemerât denir. Bu taşların atılmasında birçok fazîletler vardır.
Şöyle rivâyet olunmuştur:
“Bir mü’min hâlis olarak cemerâtı taşlar iken elindeki yedi aded taşa “Ey taşlar! Şâhit olunuz, ben Allâhü Teâlâ Hazretlerinden başka bir ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselâm’ın onun resûlü olduğuna şehâdet ederim.” demiş idi.
Bu zât o gece rüyâsında kıyâmetin koptuğunu görür. Amelleri tartıldığında günahları sevaplarından ağır gelince cehenneme götürülmesi emir buyurulur. Kendisini cehenneme götürürler. Fakat zebânîler cehennem kapılarının Arafat’ta cemerâta attığı taşlar ile kapatıldığını görüp hayrette kalırlar. Zebânîler, kapıları açmaya çalışırlar fakat açamayınca vaziyeti arzetmek için Arş-ı Âlâ’nın altına giderler.
Taşlar ise zebânîlerden evvel huzûru ilâhîye gidip şeytan taşlayana şefaatçi olur, affettirirler. Her biri cennet kapılarından bir kapı önünde durup “Ey Allâh’ın kulu’ cennete benim olduğum kapıdan gir.” diye yalvarırlar. 
(Eyyûb Sabri Paşa, M.Haremeyn)
 
ASHÂB-I BEDİR.....Hâris bin Evs (radıyallâhü anh)
 
Ensâr’dan ve Evs kabîlesinin Abdüleşhel oğullarındandır. Bedir Gazâsı’nda bulunmuş, Uhud Gazâsı’nda şehîd olmuştur.
Hâris bin Evs isminde üç sahâbe vardır:
Hâris bin Evs bin Numan Neccârî: Allâhü Teâlâ’ya ve Resûlü’ne eziyet ettiğinden dolayı Resûlullah’ın, öldürülmesini emrettiği Şâir Ka‘b bin Eşref’in katlinde hazır bulunmuştur.
Hâris bin Evs bin Muâz: Sa‘d bin Muâz Hazretlerinin yeğenidir.
Hâris bin Evs bin Râfi‘ el-Ensârî: Uhud Gazâsı’nda şehîd olmuştur. 
(Esmâ-i Ashâb-ı Bedir)
Hicrî:   29  Cemaziyelevvel  1439  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder