14 Aralık 2017 Perşembe

İNSANLARIN EN ŞERLİSİ: KÖTÜ ÂLİMLERقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ. (هب)
رسول الله أفندمز محمد مصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بيوردولر   ."   قيامت كونون ده أك شتدتلى عذابه اوغراياجق اولان إنسان ، ( عمل أتمديكى إيجن )  علمى كنديسينه فايده ورمين عالم در ."
Resûlullah Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kıyâmet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olan insan, (amel etmediği için) ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir.” 
(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)
Hicrî:   26  Rebîulevvel  1439  Fazilet Takvimi 

İNSANLARIN EN ŞERLİSİ: KÖTÜ ÂLİMLER


İlmiyle amel etmeyen âlimlerin fenâ âkıbetleri hakkında birçok hadîs-i şerîf vardır:
Resûl-i Ekrem Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki:
•    “Allâhü Teâlâ ilmi, kullardan soymak suretiyle almaz. Lâkin âlimlerin ruhlarını alarak ilmi kaldırır. Hiç bir âlim bırakmayınca da insanlar bir takım câhil başlar edinirler. Onlara sorulur, onlar da ilimsiz fetva verirler, hem doğru yoldan saparlar hem de saptırırlar.”
•    “Âhir zamanda bir kavim çıkar, câhiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler, hem sapar, hem saptırırlar.”
•    “Kötü âlimler kıyâmet günü getirilir, cehennem ateşine atılır, her biri cehennemde değirmen döndüren merkeb gibi döner. Ona: ‘Vay sana, biz senin(öğrettiklerin)le yolumuzu düzeltmiştik. Bu hâlin ne?' denilir. O da:
‘Ben size yapmayın dediğim şeyleri yapardım.” der.
•    “Dînin âfeti üçtür: Fâcir (günahkâr) âlim, zâlim idâreci, câhil müctehid.”
•    “Âlimler dünyaya (dünya sevgisine) dalmadıkları ve saltanat uyuntusu olmadıkları müddetçe peygamberlerin eminleridir. Fakat onu yaptılar mı o zaman onlardan sakının.”
•    “Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse ilmi (sadece) dilinde olan (îtikâdı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır.”
•    “Allahü Teâlâ, her hangi bir adama bir ilim vermiş de o ilmi gizlemiş (ehline öğretmemiş) ise kıyâmet günü Allahü Teâlâ da ona ateşten bir gem vurur.”
•    “Kıyâmet günü insanların en çok azâb çekecek olanı, ilmi kendisine fayda vermeyen ve ilmiyle amel etmeyen âlimdir.”
•    “Kim Allâh(ın rızasın)dan başka bir şey için bir ilim öğrenirse veya onunla Allâh(ın rızasın)dan başka birşey isterse cehennemdeki yerine hazırlansın.”
Ahnef ibn-i Kays demiştir ki: “İlim ile takviye edilmeyen izzet, nihâyet bir zillet olur.”
(Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili Tefsiri, Fazilet Neşriyat)
Hicrî:   26  Rebîulevvel  1439  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder