12 Eylül 2017 Salı

EN HAYIRLI ŞİFÂ KUR’ÂN’DIR”قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ اَلْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ. (هـ)
رسول الله أفندمز محمد مصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بيوردولر   ."   سزه ايكى شفاي تاوصيه أده رم : برى بال ، ديكرى قرآن كريم در ."
Resûlullah Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Size iki şifâyı tavsiye ederim: Biri bal, diğeri Kur’ân-ı Kerîm’dir.” 
(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)
Hicrî:   21  Zilhicce 1438  Fazilet Takvimi 

“EN HAYIRLI ŞİFÂ KUR’ÂN’DIR”


Faydası Kur'ân-ı Kerîm'den daha büyük ve şifâsı daha çok bir kitap semâdan indirilmedi. Kur'ân-ı Kerîm, hastalıklara devâ, kalblere cilâdır. Allâme Fahruddîn-i Râzî merhûm “Biz de Kur'ân'dan peyderpey öylesini indiririz ki mü'minler için şifâ ve rahmettir...” meâlindeki İsrâ sûresinin 82. âyet-i celîlesinin tefsirinde der ki:
Kur'ân-ı Kerîm'de, fâsid (bozuk) îtikadlar, kötü ahlâklar gibi ruh hastalıklarına şifâ vardır. Kur'ân-ı Kerîm'i okuyan bunlardan şifâ bulur. Lâkin ihlâsla, kalb huzuruyla, madde ve manasıyla Allâhü Teâlâ'ya yönelerek okumalı, haram yememeli, günahlara dalmamalı, kalbi gafletle perdelenmiş, örtülmüş olmamalıdır. Nitekim hadîs-i şerîfte:
“Allâhü Teâlâ gâfil ve kendisinden başka şeyle meşgûl olan kalbden yapılan duâyı kabul etmez” buyurulmuştur. Şartlara riâyet edilerek okunan Kur'ân-ı Kerîm, doktorların tedaviden âciz kaldıkları her türlü hastalığı dahi iyileştirir. Hadîs-i şerîfte: “En hayırlı şifâ Kur’ân’dır” ve “Kur'ân ile şifâ aramayana Allah şifâ vermez” buyurulmuştur.
İmâm Kuşeyrî'nin oğlu çok şiddetli hastalığa yakalandı. İmâm, bu üzüntü içinde iken rüyasında Peygamber Efendimizi (s.a.v.) gördü. Oğlunun hastalığını ona arz etti. Peygamberimiz: “Niçin şifâ âyetlerine mürâcaat etmiyorsun?” buyurdu.
Hâsılı, Kur'ân-ı Mübin; maddî, mânevî, bedenî ve kalbî hastalıklara şifâdır. Nitekim: “Kur’an devâdır.” hadîs-i şerîfi de bunu bildirmektedir. (Fezâil-i Şehr-i Ramazân, Üchûrî)

DİN BÜYÜKLERİNE HİZMETİN MÜKÂFÂTI

Ferîdüddîn Attâr (k.s.):
“Din büyüklerine hizmet eden kimse, âhirette necât bulduğunda başka dost ve ahbaplarına da şefâat eder. Cennette de derecesi diğerlerinden yüksek olur.” demiştir.
Hicrî:   21  Zilhicce 1438  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder