17 Haziran 2017 Cumartesi

HAZRET-İ OSMÂN-I ZİNNÛREYN (RADIYALLÂHU ANH)قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيمَانِ وَأَحْيَى أُمَّتِي عُثْمَانُ. (كنز)
رسول الله أفندمز محمد مصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بيوردولر ."    حيا إيمان داندر . أومتمن أن خيرلسى عثمان! در ."
Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Hayâ imandandır. Ümmetimin en hayâlısı Osman’dır.” 
(Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)
Hicrî:   22 Ramazan   1438  Fazilet Takvimi 

HAZRET-İ OSMÂN-I ZİNNÛREYN (RADIYALLÂHU ANH)


Osmân-ı Zinnûreyn (radıyallâhu anh), Affan bin Abd-i Menâf'ın oğludur. Validesi, Küreyz bin Rabîa'nın kızı Erva Hatun olup onun validesi de Peygamber Efendimizin ceddi Abdülmuttalib'in kızı Ümmü Hakîm'dir.
Hazret-i Osman (r.a.), Mekke-i Mükerreme'de Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazretlerinin kerîmesi Rukiyye (radıyallâhu anhâ) Hazretleri ile evlenerek ondan Abdullah isimli oğlu olup Habeşistan'a hicretlerinde beraberdi. Abdullah altı yaşında iken vefat etmiştir.
Hazret-i Rukiyye vefat edince Resûl-i Ekrem onu diğer kerimesi Ümmü Külsûm (radıyallâhu anhâ) ile evlendirmişti. Ümmü Külsûm de, Peygamber Efendimizin vakt-i saadetinde vefât eyledi.
Hazret-i Osman'ın yaşı sekseni -ve bir rivayete göre doksanı- geçmiş olduğu halde hicri otuz beş senesinin Zilhicce ayının on sekizinci cuma günü (m. 656) şehid olmuştur. O günün gecesi rüyasında Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, ona: “Yarın akşam bizim yanımızda iftar edeceksin” diye buyurmuşlar.
Hakikaten ertesi gün şehâdet şerbetini içerek Resûlullâh'ın nezdinde iftar etmek üzere cennete gitmişlerdir.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Hazretleri, böyle büyük bir fitne olacağını ve Hazret-i Osman'ın şehit edileceğini işâret buyurmuştu. Hazret-i Huzeyfe (r.a.), Hazret-i Osman'ın kanının mushaf üzerine dökülmesiyle fitne kapısı kapanmayacak surette kırıldığını haber vermiştir.
Cenab-ı Hak, ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun. Fitne bir uyumuş yılandır, uyandırmaya gelmez. Uyanırsa, Sünnetullâhi fi'l-âlemîne (Allâh'ın âlemdeki kanununa... ) karşı duranlar kurtulur, ne de onu uyandıranlar selâmet bulur.
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazretleri: “Fitne uykudadır. Onu uyandıranlara Allâhü Teâlâ lânet eylesin” buyurmuşlardır.
(A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ)
Hicrî:   22 Ramazan   1438  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder